جمعه، فروردین ۱۸، ۱۳۹۱

تمام نامردان رئیس جمهور

ابوالحسن بنی‌صدر 1981-1980

محمدعلی رجایی 1981


سید علی خامنه‌ای 1989 - 1981


علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی 1997 - 1989

سید محمد خاتمی 2005 - 1997

محمود احمدی‌نژاد (؟) 2013 - 2005
بسی رنج بردیم در این سال سی که رنج برده باشیم فقط مرسی! (محسن نامجو)


دوشنبه، فروردین ۱۴، ۱۳۹۱

نمی‌خواد کولم کنی، گندمارو تو ببر، من به دنبالت میام

نازی جان گفتم پیش از آنکه دیروزم در هیاهوی هیچ و پوچ هر روز بی‌هویتم گم شود، برایت بنویسم که در خواب، در رؤیا و یا در هر کجای دیگر، اگر حسین پناهی را دیدی، به او بگویی که من هم مدت‌ها بود که به سرم زده بود که برم پشت سوال، که برگردم به کودکی. تا که با چرخ خیال وصله‌ی نور بدوزم به پیراهن شب! و یهو وسوسه شدم و رفتم توی ناممکن! اتفاقاً توی ناممکن، فیل هم هوا می‌کردند! برگشتم به کودکی، اگرچه فقط برای چند ساعت ولی برگشتم به خنده‌های بی‌دلیل، گریه‌های بی‌دلیل، برگشتم به خیرگی‌ها، خیرگی‌ها و سکوت و خیرگی‌ها و چرخش گردن جغد! و به راه رفتن‌های کبوتر با پای من!