جمعه، فروردین ۱۸، ۱۳۹۱

تمام نامردان رئیس جمهور

ابوالحسن بنی‌صدر 1981-1980

محمدعلی رجایی 1981


سید علی خامنه‌ای 1989 - 1981


علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی 1997 - 1989

سید محمد خاتمی 2005 - 1997

محمود احمدی‌نژاد (؟) 2013 - 2005
بسی رنج بردیم در این سال سی که رنج برده باشیم فقط مرسی! (محسن نامجو)