شنبه، مهر ۲۰، ۱۳۸۷

خبر بد برای متقاضیان مهاجرت به استرالیا

کوین راد نخست وزیر استرالیا دیروز در مصاحبه خود در رادیو شبکه رادیویی فایرفاکس در ملبورن، اعلام کرد که مهاجرت به استرالیا باید کاهش یابد.

کوین راد علت این موضوع را بحران اقتصادی جهانی، تزلزل در رشد اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری دانست.

بنا به گفته وی، در حال حاضر میزان پذیرش مهاجر به استرالیا 19.8% بیش از سال گذشته است. این افزایش که بیشتر در ایالت های استرالیای غربی و کوئینزلند رخ داده، به دلیل نیاز به نیروی کار متخصص در بخش منابع و معدن بوده است.

راد در ادامه گفت: همانند دُوَل گذشته، دولت این دوره نیز برنامه های پذیرش مهاجر متخصص را در راستای شرایط اقتصادی موجود تعیین می کند.

آمار پذیرش مهاجر در برنامه ریزی سال 09-2008 حاکی از آن است که 190300 نفر مهاجر در طول سال به استرالیا خواهند آمد. این آمار شامل 133500 نفر نیروی کار متخصص و 56600 مهاجر با ویزای خانواده است که پیش از آن یکی از اعضای خانواده ویزای اقامت دائم استرالیا داشته است. این میزان پذیرش مهاجر به دلیل ناپایداری های اقتصادی موجود، مورد انتقاد قرار گرفته است.

آقای راد همچنین گفت که نرخ مهاجرت بر مبنای نیاز ایالت های گوناگون، متفاوت خواهد بود و دولت مهاجران را به نقاطی می فرستد که نیاز بیشتری برای نیروی کار هست.