شنبه، مهر ۱۴، ۱۳۸۶

سر کلاس تاریخ اسلام بودم. سال 76. استاد تاریخ اسلام، حاج آقا کاملی بود. حاج آقا برا خودش حرف می زد و بقیه هم به کار خودشون مشغول بودن. یکی خوابیده بود، اون یکی رو میز یادگاری می نوشت و خلاصه همه سرشون به کارای دیگه گرم بود. ا
بعد حاج آقا کاملی با تغییر تن صداش گفت: ا
توجه کن آقا! ا
می خوام یه آیه برات بگم که تو قرآن هم نیست! ا
----------------------
اااااااااا لینکونک؛
اول؛
همه عکس های رئیس جمهور! ا
دوم؛ این هم
نشان شجاعت علوی رئیس جمهور! ا
سوم؛
دستگیری پسر 19 ساله ای که مدیر سایت ویدئوهایِ س ک س یِ غیر حرفه ایِ ایرانی بود! ا
چهارم؛
من توی هیمه وحشت می سوزم ... برام از خنده چرا قصه می گی!؟