سه‌شنبه، فروردین ۲۱، ۱۳۸۶

!کساني که ريش خود را مي زنند از يزيديان هستند

!مصاحبه با فردی که از اعدام پسرش خوشحال است