شنبه، فروردین ۱۱، ۱۳۸۶

Whoever saves one life, saves the world entire

http://www.auschwitz.dk/

ده دوازده سال پیش دیده بودمش و از همون موقع با این که خیلی ازش سر در نیاورده بودم همیشه ازش به عنوان یک فیلم ممتاز اسم می بردم. دیروز دوباره دیدمش و مطمئن شدم که قبلاً اشتباه نکرده بودم. فهرست شیندلر فراتر از یک فیلم است. فهرست شیندلر یک واقعیت تلخ از تاریخ است با چاشنی انسانیت یک نازی . ماجرای کشتن شش میلیون نفر و نجات هزار و صد نفر انسان به دست یک انسان. اما ... ا
.
اما چرا نژادی که مصیبت به اون بزرگی رو با تمام وجود احساس کرده، خواستار مصیبتی مشابه برای یک نژاد دیگه از انسانهاست؟
.
چرا یهودی هایی که معتقند اگر کسی جان یک نفر رو نجات بده، دنیا رو نجات داده، اعتراضی به ظلم هم کیشانشون در برابر فلسطینی ها نمی کنند؟
.
چرا اون ها انتقام نسل کشیِ نازی ها رو از فلسطینی ها می گیرن؟
.
چرا از اسکار شیندلر که نسل یهودی ها رو از انقراض نجات داد، درس انسانیت نمی گیرند؟
.
و هزاران چرای دیگر که قطعاً بی جواب خواهد ماند. درست مثل چراهای جنایات بی دلیل نازی ها! ا
.
----------------------------------------------------------------------
پا نوشت: یک بخش به سمت راست وبلاگ اضافه کردم به اسم "فالگوش". نوشته ها، عکس ها یا ویدئوهایی که این ور و اونور می بینم، صرف نظر از رد یا تأیید محتوا، برای مدت محدودی اونجا خواهم گداشت. ا