چهارشنبه، شهریور ۱۰، ۱۳۸۹

من کجا گم کرده‌ام آواز باران را؟

می‌دونی نوشتن درست مثل ورزش کردنه. یا مثل نواختن موسیقی. هر چه بیشتر بنویسی بیشتر به نوشتن عادت می‌کنی و هر چی بیشتر از نوشتن پرهیز کنی، بازگشت سخت‌تری داری. اینو نگفتم که بهونه بتراشم برای فرار از نوشتن. اینو نوشتم که به خودم یاد آوری کنم که این روزها نه می‌نویسم، نه ورزش می‌کنم و نه ساز می‌زنم!