جمعه، بهمن ۰۲، ۱۳۸۸

خدا کیلویی چنده؟


زلزله هفته گذشته در پورت دو پرنس پایتخت هائیتی تقریباً ۲۰۰ هزار از مردم این کشور کوچک را کشت که ۸۰ هزار نفر از آنان هنوز زیر آوار هستند. عمق فاجعه اینجاست که به دلیل فقدان امکانات غذایی، پزشکی و بهداشتی روزانه ۲۰ هزار نفر دیگر در هائیتی جان خود را از دست می‌دهند.

حالا سوال اینجاست:

آنهایی که ادعای وجود چیزی به نام خدا را دارند، چه توجیهی برای این واقعه دارند؟ اگر این زلزله نتیجه قهر خدای قادر و متعال بوده است، چرا به کمر آمریکا و انگلیس و اسرائیل نزده است؟ مگر مردم هائیتی چه هیزم تری به دنیا فروخته‌اند که قهر خدا نصیبشان شود؟ بی دین هم که نبوده‌اند! پس چطور خدایی که مدعیانش، ادعای عدالت او را دارند، اینچنین ناعادلانه مردم فقیر، بی بینه و مسیحی هائیتی را می‌کشد و کاری به کار جنایت‌کاران و کافران (!!) ندارد؟