پنجشنبه، آذر ۲۶، ۱۳۸۸

ایران امروز ما

Copenhagen Climate Change Conferemce


متأسفانه در روزگاری به سر می‌بریم که چه بخواهیم و چه نخواهیم، اخبار سیاسی ایران بخش عظیمی از اخبار روز را شامل می‌شود. روزگاری که سران حکومت، قبح قحبگی سیاسی را فرو ریخته‌اند و به هر ترفند و حیله‌ای برای بقای خود تن می‌دهند. روزگاری که مردم را برای جستجوی حقشان، زندانی و شکنجه می‌کنند. روزگاری که هر کسی به خود اجازه می‌دهد به هر کس محترم و نامحترمی، بی‌احترامی کند. اما در این میان یک نکته هست که "اصولگرایان" (به اصطلاح) به آن رسیده‌اند و "اصلاح‌طلبان" (به اصطلاح) یا به آن نرسیده‌اند و یا نمی‌خواهند باور کنند. نکته این است که انتخابات برای بسیاری از کسانی که به کسی غیر از ا.ن رأی دادند، صرفاً یک وسیله بود برای رهایی از ورطه سقوط منزلت ایران و ایرانی که در دوران دولت نهم به سقوط آزاد تبدیل شده بود! در واقع به جز عده‌ای که به دلیل اعتقاد به حکومت اسلامی اما به سبک اصلاح‌طلبانه‌اش به موسوی رأی دادند، مابقی با حکومت اسلامی مخالف بوده، هستند و خواهند بود.
این همان نکته‌ای است که "اصولگرایان" (به اصطلاح) به درستی از آن آگاهند و می‌دانند که نسل جدید ایران، نه تنها اسلام‌گرا نیست، بلکه کلاً دین گریز است و هر آنچه در اسلام مدل آنان قداست است، برای نسل جدید مضحکه‌ای بیش نیست.