شنبه، اردیبهشت ۲۱، ۱۳۸۷

پدر مایلی کهن رو در میارم

چهارده ویدئو مختلف جهت خالی نبودن عریضه که البته بعضی هاشون قدیمی هستند: ا
ویدئوی اول: مصاحبه برنامه بیست و سی با صراف نماینده مجلس هفتم درباره نامزدی ایشون برای پست رئیس جمهور
ویدئوی دوم: مزه پرانی استاد عزت الله انتظامی و استاد داریوش مهرجویی به یکدیگر در مراسم اهدای جوائز دنیای تصویر
ویدئوی سوم: سیروس گرجستانی در یک برنامه زنده ناگهان شروع به صحبت درباره مایکل جکسون می کنه و ... ا
ویدئوی چهارم: آقای حسین زاده! مورچه داره؟ کجات داره؟
ویدئوی پنجم: این هم بابان که داره زور می زنه خودش رو غمزده نشون بده و به خاطر زنگ موبایلش همه چی رو قر و قاطی می کنه! ا
ویدئوی ششم: مصاحبه افشین ناظمی با دایی و عصبانیت دایی از مایلی کهن: پدر مایلی کهن رو در میارم! ا
ویدئوی هفتم: باز هم دایی و این بار دایی از فردوسی پور می خواد که در براش دربیاره! ا
ویدوئوی هشتم: هنوز دایی و این بار اظهار نظر پروین در مورد دایی! ا
ویدئوی نهم: سوتی فردوسی پور در نود! ا
ویدئوی دهم: تقلید صدای فردوسی پور (توجه: از کلمات رکیک در این تقلید صدا استفاده شده، اگر برایتان برخورنده است؛ لطفاً بی خیال این یکی بشین) ا
ویدئوی یازدهم: از اینجا به بعد هم اختصاص داره به فیروز کریمی. پارک ارم! ا
ویدئوی دوازدهم: فیروز و خیار
ویدئوی سیزدهم: فیروز و توپولوویچ
ویدئوی چهاردهم: مجموعه ای از فضایل فیروز! ا