دوشنبه، بهمن ۰۱، ۱۳۸۶

بچه ها می پرسند

یکی دو روز پیش ایمیلی برام اومده بود با عنوان "بچه ها می پرسند". اون ایمیل حاوی سوال بچه ها از خدا بود. چند تا از اون سوال ها رو اینجا می ذارم: ا
---
خدای عزيز! ا
به جای اينکه بگذاری مردم بميرند و مجبور باشی آدمای جديد بيافرينی، چرا کسانی را که هستند، حفظ نمی‌کنی؟
---
خدای عزيز! ا
شرط می‌بندم خيلی برايت سخت است که همه آدم‌های روی زمين رو دوست داشته باشی. فقط چهار نفر عضو خانواده من هستند ولی من هرگز نمی‌توانم همچين کاری کنم. ا
---
خدای عزيز! ا
آيا تو واقعاً نامرئی هستی يا اين فقط يک کلک است؟
---
خدای عزيز! ا
اين حقيقت داره اگر بابام از همان حرف‌های زشتی را که توی بازی بولينگ می‌زند، تو خانه هم استفاده کند،به بهشت نمی‌رود؟
---
خدای عزيز! ا
چه کسی دور کشورها خط می‌کشد؟
---
ممنون از پرشا برای ایمیل