چهارشنبه، مرداد ۱۷، ۱۳۸۶

!با یه سیخ گوجه

!دلم هوس یه دست چلو کباب مشتیِ صفائیه کرده با سماق و پیاز