جمعه، تیر ۰۸، ۱۳۸۶

آخر هفته

!می دونم اینطوری چیزی پیدا نیست، ولی بازش کن تا حالشو ببری


خواهرته؟


!فدای اون سوادت


!کرم از خود درخته


دیگه واضح تر از این؟


کنجکاو یا کونکاو؟


!علی آقا بی خیال، بابا ما روی تو بیشتر از اینا حساب می کردیم


!زمین خدا رو هم زنونه مردونه کردن


عاقبت خدمت به مردم ایران؟


!کراهت خالص


این همون قصاب محل رئیس جمهور ما نیست، در یکی از سفرهای استانی؟


!ما کجائیم در این بحر تفکر، تو کجایی
---------------------------------
:چند تا جوک
به یکی مي گن اگه دنيا رو بهت بدن چي كار مي كني؟ مي گه من فعلاً مي خوام درسمو ادامه بدم
یکی دیگه بابا ش مي ميره، هفتش خيلي شلوغ مي شه. واسه چهلم بليط مي فروشه
به اون یکی میگن ترمز ای بی اس چیه؟ میگه تو سرعت های زیاد و سر پیچ ها، کار حضرت ابوالفضل رو می کنه
این یکی آشغال ميره تو چشماش، ساعت 9 می ره مي شينه دم در
اون اون وریه می ره پرنده فروشی طوطی بخره یه جغد بهش می اندازند. میاد خونه بعد یه مدتی دوستش میاد پیشش می گه: طوطیت حرف هم می زنه؟ میگه: حرف نمی زنه ولی خوب دقت می کنه
به آخریه یه ماشین می دن که فرمونش سمت راست بوده بعد از یه مدت ازش می پرسن چطوره؟ می گه خوبه ، فقط هر وقت تف می کنم میفته روی زنم
---------------
اااااااا لینکونک: ا
اول؛ وقتی برق رفت ایمیل بزنین به اداره برق لطفا! حالا چه جوری؟ اون دیگه به اداره برق ربطی نداره! ا
دوم؛ مبارزه با بد حجابی در آمریکا! با این یک نوع مبارزه به شدت موافقم. ا
سوم؛ اگه زنان ایرانی بیکینی نپوشند می تونن برن آنتالیا! یکی نیست بگه اگه بیکینی نپوشن خوب نمی رن آنتالیا! ا