جمعه، تیر ۰۱، ۱۳۸۶

آخر هفته

دوبله هم دوبله های قدیم
توضیح: در بالانویش انگلیسی لطفاً دنبال لغت بهشت زهرا نباشید


!بابا تو دیگه خیلی باحالی
توضیح: بازی های جام ملت های آفریقا قبل از ضربات پنالتی

باشه بهش می گم

! بدون نسخه هم می دیما


خواهر سرش رو بگیر


! بیگیرش


چی بگم آخه؟


گفتگوی تمدن ها


! به خاطر این تبلیغ پشت قبوض آب در قم تظاهرات شده
دیگه جمله از این خنده دار تر؟

----------
: ااااااالینکونک
این بخش رو از این بعد به جای فالگوشِ کنار صفحه در پائین نوشته ها می ذارم. البته به طور آزمایشی. ا
دوم: ماجرای دست دادن ایشون با خانوم ها بعد از سخنرانی فوق که البته با خر فرض کردن مردم از سوی ایشون، تازگی به شدت تکذیب شده
سوم: روم به دیوار ... گلاب به روتون 18+ ا