سه‌شنبه، فروردین ۲۸، ۱۳۸۶

بدون عنوان

شايد کسی را که با او خنديده ای فراموش کنی، اما هرگز کسی را که با او گريسته ای از ياد نخواهی برد. ا
.
جبران خليل جبران