دوشنبه، اسفند ۲۸، ۱۳۸۵

دومین نوروز دور از ایران عزیز

Photo by: Ronnie Gaubert

Photo by: Flore Sicurella

Photo by: Don Paulson

Reterieved from: www.trekearth.com

Reterieved from: www.trekearth.com


خدایا به من بیاموز که چگونه بخشنده باشم
و به من بیاموز که چگونه مهربان باشم
***
یا مقلب القلوب والابصار
یا مدبر الیل و النهار
یا محول الحول والاحوال
حوّل حالنا الی احسن الحال
***
نوروز بر همه مبارک باد