سه‌شنبه، فروردین ۲۴، ۱۳۸۹

سر و روی چشم به راه ماندگانم را می‌بوسم

یک شب ...
یک شب ساده و بی هیاهو
یک شب مثل همه شبهای دیگر
یک شب تاریک و تنها
یک شب پر از سکوت و ستاره
یک شب که هیچکس در انتظار هیچ اتفاقی نیست
یک شب که مثل روز برایم روشن است
یک شب ...