شنبه، اسفند ۱۱، ۱۳۸۶

یادت به خیر شادمانی بی سبب

ملالی نیست جز گم شدن گاه به گاه خیالی دور که مردم به آن شادمانی بی سبب می گویند