چهارشنبه، شهریور ۰۷، ۱۳۸۶

!پا شو بابا ... پا شو مدرسه ات دیر شد

خدایا
به من بیاموز که اگر نمی توانم گناه کسی را ببخشم، ا
به خاطر نابخشودنی بودن گناه او نیست. ا
برای ناتوانی روح من است ... ا
.
.
.
-------------
ااااا لینکونک؛
اول؛ آقای خاتمی با تمام احترامی که برای شخصیت حقیقی ات قائلم، معتقدم دروغ گوی قهاری هستی! ا
دوم؛ یک عکس فرهنگی از رئیس جمهور منصوبمان! ا
سوم؛ پس این همه جنگ و دعوا و بکش بکش، سر ارث و میراث دنیویه؟
چهارم؛ این روش پذیرایی در قطارهای هند است، سرزمینی از نواحی متعلق به جهان سوم! ا
پنجم؛ و اینجا هم رختکن باشگاه پرسپولیس تهران. مراسم تولد مسعود زارعی (اون آقای خندان سمت چپ عکس). فرد رقاص هم شیث رضایی، کاپیتان دوم تیم پرسپولیس! دیگه نیازی به تشریح بیشتر نیست! ا
----------
پانوشت: بالاخره بلاگ اسپات مجهز به سیستم آپلود کردن ویدئو شد. ا